Archimedes

Om te doen, wat je wilt doen!

Werken is gedisciplineerd en gestructureerd de dingen doen die jij wilt doen. Het Archimedes-systeem helpt jou online hierbij door je te herinneren, prikkelen, stimuleren en te waarschuwen. Resultaat: Je doet, wat je wilde doen!

Om te beginnen
Archimedes vraagt je dit te doen:
  • Aangeven waar jij na kwartaal 1 wilt staan. Waar je nu staat
  • Bepaal de volgorde van 12 Aandachtspunten voor kwartaal 1
  • Presenteer jezelf online aan collega’s en vrienden
  • Markeer de startdatum en de beschikbare werkdagen
  • Weet hoe jij met tijd omgaat: Doe de Spiegel 2022
Na de terugkoppeling staat in Archimedes jouw kwartaalplan online, is je agenda aangepast en ken jij, per aandachtspunt, de te realiseren ideaalplaatjes en wat wanneer te doen.

Kwartaal 1
Archimedes werkt in een kalenderjaar met 3 kwartalen. Kwartaal 1 begint in de door jou aan te geven week. Je start met een aftrap voor alle betrokkenen en vervolgt elke week:
  • Met drie dag-starts van 9 minuten
  • Een weeksessie van 20 minuten (inclusief wekelijkse RESET). Het kwartaalplan online en offline, de Eureka-poster, zijn de ankers tijdens de dag-starts en weeksessies. Elk kwartaal kent 4 perioden van 3 weken om stap voor stap te kunnen verbeteren. In week 10 heeft de RESET plaats: Terug naar ‘AF’ en opnieuw starten! Een nieuw plan voor het komend kwartaal wordt gemaakt en met alle betrokkenen tijdens een nieuwe kwartaalaftrap gedeeld. 

Werken aan betere resultaten
Archimedes volgt de nieuwste boeken van Bart van Luijk met deze betere resultaten:

- Het Nieuwe Samenwerken: doewatjezegt.nl
Minder fouten. Minder klachten. Minder spookkosten.
Minder verloop. Minder verzuim. Meer werkplezier!

- Het Nieuwe Verkopen: verkopenissimpel.nl
Meer betere klanten. Meer gezonde omzet.
Meer warme supporters. Meer verkoopplezier!

Betere resultaten?